Θέσεις Εργασίας

2020 - Σεπτ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητα Γυμναστή, κοινωνική λειτουργός Τεχνικού. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2020 - Φεβ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες Βιολογίας, Μηχανικού, Γυμναστή, Οικονομική Διαχείρηση ή /και Διοίκηση, Εμβιομηχανική και Φυσιολογία, Γυμναστή, Μηχανικού, Τεχνικού. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2018 - Νοέμβριος 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες την Βιολογία, Εμβιομηχανική, Φυσιολογία, Γυμναστή και Μηχανικού. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2018 - Σεπτ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες την Μηχανικού. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2018 - Μάιος 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες Γυμναστή και Digital Marketing consultant. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2018 - Φεβ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες Μηχανικού και Γυμναστή. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2017 - Οκτ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες την Εμβιομηχανική, Φυσιολογία, Γυμναστή, Μηχανικού και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2017 - Ιουλ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες την Φυσική, Γυμναστή και Μηχανικού. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

2016 - Οκτ 1

Ζητούνται συνεργάτες με ειδικότητες την Εμβιομηχανική, Φυσιολογία, Γυμναστή, Μηχανικού και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, με επικοινωνιακά και οργανωσιακά προσόντα, προς απασχόληση με σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Ο/η υποψήφιος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει να χειρίζεται άψογα την ελληνική γλώσσα, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, να διαθέτει πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εποπτικών μέσων και επίσης, να διαθέτει διαπιστωμένη εμπειρία σε διεξαγωγή παρουσιάσεων και επικοινωνία με πλήθος. Ο συνεργάτης θα εργαστεί στο πλαίσιο επιχορηγούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες των εργασιών του θα πραγματοποιούνται ταξίδια στο εσωτερικό/εξωτερικό στα οποία προβλέπεται ημερήσια αποζημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

Do you need help ?

Our experts Team will design and implement custom solutions to fit your exact needs.

Contact us

Tsiflikaki & Karaiskaki
Karditsomagoula
43150 Karditsa
GREECE

T. +30 24410 24575
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Latest News

  • New contract to install a Vicon system to ASPETAR, Doha, Qatar

  • New contract to install a Vicon, system, a force plate and a swimming analysis system to DUTH

  • New Contract with Greek Swimming Federation to install a swimming analysis system at the Olympic Stadium, Athems

  • New contract with AUTH for two force plates and upgrading their Vicon system

  • New contract with EKETA to provide Vicon Blue Trident IMU Sensors

©2020 - Biomechanical Solutions